ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 694/20-04-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση

BEKHIT GHAYES του MOURIS – ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ, Αρμοδίου 44 – Αθήνα,

διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την Yπηρεσία μας την 08/04/2015, διαπιστώθηκε ότι πωλούσε «κοιλιές πόδια αρνιών» τα οποία σύμφωνα με το αρ. ΔΑ Τιμολόγιο 13707 – 8/4/2015 της ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΑΚΗ Ο.Ε. αναφέρονται «πατσές πόδια αρνίσια ντόπια πρ. αποψ. ελ. εγ.», ενώ στην πινακίδα λιανικής πώλησης δεν αναγράφονταν ως προϊόν απόψυξης.

Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 § 1 β των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.