Με την αρ. πρωτ. 707/19-04-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση ΑΟΥΡΟΡΑ ΠΕΤ. ΧΑΛΙΛΗ, ΚΑΦΕ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, Παπαφλέσσα 75, Γαλάτσι, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 11-04-2019, διαπιστώθηκε έλλειψη Δελτίου Παραπόνων Πελατών εντός του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 76 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.