Με την αρ. πρωτ. 712/19-04-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΕΞΑΡΧΟΣ» ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΤΥΠΟΠ. ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤ/ΚΑ, Χριστιανουπόλεως 95, Γαλάτσι, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 11-04-2019, διαπιστώθηκε ότι είχε προς πώληση το προιόν με περασμένη χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας «LIFEφρουτοποτό» 330 mlmeBC 5201037403122 (TEMAXIA18) με ημερομηνία λήξης 27-01-2019 κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.