Με την υπ’ αριθμ. 742/15-04-2016 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) στην επιχείρηση εστίασης «Δ. ΜΠΕΣΗ ΣΙΑ ΕΕ», που εδρεύει στην οδό Ν. Καζαντζάκη 4 στην Αίγινα, σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 5 της Υ.Α. Α2 – 718/14.

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 07-04-2016 στην ανωτέρω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο δεν αναγραφόταν η υποχρεωτική ένδειξη: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» κατά παράβαση του άρθρου 91 παρ. 2 της ιδίας Υπουργικής Απόφασης.