ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 755 /08 -03-16 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 (πεντακοσίων    ευρώ) στο

Αναψυκτήριο << ΧΑΡΤΕΣ-ΚΑΡΥΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   >> Βαλτετσίου 35 , Αθήνα,

  διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 01 /03/2016,  διαπιστώθηκε η μή ύπαρξη τιμοκαταλόγου για προϊόντα πακέτου,κατά παράβαση του άρθρου 10   του Ν. 4177/13 και του άρθρου 92 παρ 3  της ΔΙ.Ε.Π.Π. Υ.