Με την αρ. πρωτ. 762/25-04-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ALAM HAJI SHAH» ΟΠΟΡΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, Λ. Ιωνίας 100, Αθήνα διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 16-04-2019, διαπιστώθηκε ότι είχε προς πώληση το προιόν με περασμένη χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας «OLYMP ΕΛΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ” ΒΑΖΑΚΙ 500 gr, (TEMAXIA 4) με BC 5201409800597 με ημερομηνία λήξης 29-09-2018 κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.