Με την αρ. πρωτ. 764/20-4-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση ΖΙΜΠΑ ΝΙΛΟΥΦΑ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, MIAH MD ANIS SHAHID, Mενάνδρου 34, ΑΘΗΝΑ,  διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 10-4-2018, διαπιστώθηκε ότι πουλούσε προϊόν περασμένης διατηρησιμότητας (χωρίς ειδική σήμανση και τιμή αν και είχε παρέλθει και η προθεσμία που παρέχει ο Νόμος). Συγκεκριμένα βρέθηκε στα ράφια του καταστήματος το προϊόν COUSCOUSMEDIOτης εταιρείας BACCHINI, σε συσκευασία 1kgμε ημερομηνία λήξης 19-11-16, Lot CO23272 κατά παράβαση του άρθρου 4 Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παραγρ. 2 των Καν. ΔΙΕΠΠΥ (ΥΑ 91354/17).