Με την αρ. πρωτ. 765/20-04-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΕ YES PLS L.T.D. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, Κεντρικό: Μενάνδρου 42, Αθήνα, υποκ. Ζήνωνος 23, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 10-04-2018, διαπιστώθηκε έλλειψη τιμής στο προϊόν Coca-Colaσε συσκευασία 1,5 lt εντός του ψυγείου του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.