Με την υπ’ αρ. 7843/21-8-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «LUPIS. ADELINA» με έδρα στην οδό Υπαπαντής 19 στη Δραπετσώνα, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 10-8-2018 στο κατάστημα εστίασης της ανωτέρω επιχείρησης στην οδό Υπαπαντής 19 στη Δραπετσώνα, διαπιστώθηκε ότι δεν αναγραφόταν στον τιμοκατάλογο η ένδειξη «κατεψυγμένο» για το είδος γύρος χοιρινός, το οποίο βρέθηκε στον καταψύκτη της επιχείρησης, κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3Β της Υ.Α. Α2-91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).