Με την υπ’ αριθ. 7864/29-04-2015 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000,00) στην εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.με έδρα στην οδό Αγ. Δημητρίου 63 – 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, διότι σε έλεγχο για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α΄/08-08-2013), που διενεργήθηκε στις 21-04-2015 από την Υπηρεσία μας, στο υποκατάστημα της εταιρείας στην οδό Ιφιγενείας 69 – Τ.Κ. 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, διαπιστώθηκε ότι:

1) δεν υπήρχε πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις στο σημείο πώλησης του προϊόντος: «κύβοι γκράνα παντάνο» σε αυτοτελή σφραγισμένη συσκευασία 150g, BC 8002503231471, 9-7-15, παραγωγός AMBROSI SPA, Αντιπρόσωπος Ι. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε., κατά παράβαση του άρθρου 1§2 της υπ’ αριθ. Α2-718 Υ.Α. που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 1§5 της εν λόγω Υ.Α. με διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€ 1.000,00) ανά κωδικό προϊόντος

&

2) υπήρξε διαφορά της τιμής χρέωσης στο ταμείο από την τιμή που αναγραφόταν στην πινακίδα στο ράφι στο προϊόν «Σταφιδοψωμάκια» σε αυτοτελή σφραγισμένη συσκευασία καθαρού βάρους 300γρ. BC 5202945004500, LOT 150404, ΑΦΟΙ ΠΑΠΠΑ ΑΒΕΕ, Ηρ. Πολυτεχνείου 25, Μαγούλα, με αναγραφόμενη τιμή στην πινακίδα 2,29€ και τιμή χρέωσης στο ταμείο 2,34€. Η αναγραφή διαφορετικής τιμής στην πινακίδα από την τιμή χρέωσης στο ταμείο καθιστά την πινακίδα ανακριβή και παραπλανητική για τον καταναλωτή, συνεπώς συνιστά παράβαση που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 2§14β της υπ’ αριθ. Α2-718 Υ.Α. με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000,00) ανά κωδικό προϊόντος.