Με την υπ’ αρ. 8005/11-12-2019 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) στην επιχείρηση «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», που εδρεύει στα Χανιά, επί της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε στις 03/12/2019 στα κυλικεία του ΕΓ-ΟΓ «ΚΡΗΤΗ II», τα οποία εκμεταλλεύεται η ανωτέρω εταιρεία, διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο του κυλικείου «MAIN BAR» αναγραφόταν τιμή πώλησης για το είδος «εσπρέσο φρέντο» 3,30 ευρώ, κατά παράβαση του άρθρου 115 § 2 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017), σύμφωνα με το οποίο η ανώτατη καθορισμένη τιμή του εν λόγω είδους είναι 1,45 €.