Με την αρ. πρωτ. 804/30-04-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΠΑΝΑΓΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ, Αρμοδίου 9, Αθήνα», διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 22-04-2019, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας με τις προβλεπόμενες ενδείξεις για το προϊόν ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ που βάσει τιμολογίου ήταν Ινδίας κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 2των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.