ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 805/11-05-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση

BAIL CAFE – ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Π-ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ Ο.Ε, Ερμού 18 & Διομείας 2, Αθήνα,

διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις  29/04/2015, διαπιστώθηκε μη αναγραφή κατεψυγμένα στο προϊόν μπιφτέκια (Burgers) στον τιμοκατάλογο του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 και του άρθρου 2 παρ 1β των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.