Με την με αρ. πρωτ. 8280/17-11-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο 6.000 € (έξι χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΒΟΓΙΑΤΖΗ Γ. ΠΑΝΑΓΙΟΥ», με έδρα την οδό Εθνάρχου Μακαρίου 18, στο Περιστέρι, για τρείς περιπτώσεις ανακριβούς-παραπλανητικής επισήμανσης ή σήμανσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, παράβαση η οποία τιμωρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61§6Γ της Υπουργικής Απόφασης 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).