Με την υπ’ αριθμ. 837/26-01-2018 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ στην επιχείρηση «ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΙΧ. – ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΦΩΤ. Ο.Ε.» με έδρα επί των οδών Π. Φύσσα (πρώην Π. Τσαλδάρη) 98 & Μυριοφύτου 35, στο Κερατσίνι για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε από ελεγκτές της ανωτέρω υπηρεσίας στις 18-01-2018 στο κατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης εστίασης, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε τιμοκατάλογος με τα προσφερόμενα είδη, κατά παράβαση του άρθρου 70 §2 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)