ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 846 /18 -03-16 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000  (χιλίων    ευρώ) στην επιχείρηση 

    << HOSSAIN BELAYET    >> Βίκ.Ουγκώ 1  ,Αθήνα ,

  διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 10 /03/2016,  διαπιστώθηκε σπάσιμο πολυσυσκευασίας, και πώληση ως μεμονωμένο, στο  προϊόν, Αλεύρι Αλλατίνη 1 Kg,   κατά παράβαση του άρθρου 10   του Ν. 4177/13 και του άρθρου 98 παρ 7  της ΔΙ.Ε.Π.Π. Υ.