ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επιβολή προστίμου για μη τήρηση πινακίδας

Με την υπ’ αριθμ. 8484/21-09-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) στην επιχείρηση «ΠΑΝΤΕΛΗΣ Μ. ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ», με έδρα επί της οδού Παπαδοπούλου 54 στον Πόρο, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 10/09/2018 στο κατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται επί την οδού Παπαδοπούλου 54 στον Πόρο διαπιστώθηκε μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις στο προϊόν «τυλιχτά παστάκια», κατά παράβαση του άρθρου 1 §2 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).