ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 1 § 2 της Υ.Α. Α2-718/2014]

Με την υπ’ αριθμ. 895/06-05-2016 απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΦΙΛΗΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Ανάληψη Σπετσών για τους κάτωθι λόγους:

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 27/04/2016 στο σούπερ μάρκετ της παραπάνω επιχείρησης, που βρίσκεται στην Ανάληψη Σπετσών,  διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε πινακίδα με τις προβλεπόμενες ενδείξεις για το προϊόν “Uncle Ben’s ΚΑΣΤΑΝΟ ΡΥΖΙ PARBOILED ΤΕΛΕΙΟ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ”, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 της Υ.Α. Α2-718/2014