Με την αρ. πρωτ. 860/10-05-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση ΦΩΤΙΟΣ ΣΤ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. ΤΑΒΕΡΝΑ, Πανός & Επαμεινώνδα 2, Πλάκα, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 02-05-2019, διαπιστώθηκε ότι δεν ανέγραφε στον τιμοκατάλογο του καταστήματος ότι ο «ξιφίας» ήταν κατεψυγμένος ενώ αυτός βρέθηκε στον καταψύκτη του καταστήματος κατά παράβαση των άρθρου 4,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 71 § 3Β των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.