Με την υπ’ αρ. 860/26-1-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧ. ΤΣΙΤΑΚΗΣ» με έδρα Ρόδου 49, Κορυδαλλός, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 19/1/2018 στην ανωτέρω επιχείρηση διαπιστώθηκε η μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις για το προϊόν «πίτες σταρένιες 10 τμχ Χασιώτη», κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).