Με την υπ’ αρ. 8632/30-12-2019 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) στην επιχείρηση «OLYMPUS PLAZA CATERING A.E.» που εδρεύει επί της Ακτής Μιαούλη 87, στον Πειραιά,  για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε στις 20/12/2019 στο υποκατάστημα της επιχείρησης που βρίσκεται εντός του πλοίου «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ», στο λιμάνι του Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι το διατιμημένο είδος «εσπρέσο ζεστός ή κρύος (φρέντο)» πωλείται προς 3,80 € κατά παράβαση του άρθρου 115 § 2 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017), σύμφωνα με το οποίο η ανώτατη καθορισμένη τιμή του εν λόγω είδους παρασκευαζόμενου κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική είναι 1,45 €.