ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24§2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Επιβολή προστίμου για διάφορες παραβάσεις

Με την με αρ. πρωτ. 9022/20-12-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο οκτώ χιλιάδων ευρώ (€8.000,00) στην επιχείρηση ΔΡΟΛΙΑ Γ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, με έδρα επί της οδού Π. Γρηγορούσης 21, στο Ζεφύρι, και στο υποκατάστημα της, επί της οδού Δημαρχείου 2, στο Αιγάλεω, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε την 10/12/2018 διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούν την εκ των προτέρων κοπή και έκθεση προς πώληση κιμά κατά παράβαση του Αρθρ. 20§1, της Υπ. Απόφασης 91354/17 (ΦΕΚ 2983/Β΄/17), την πώληση ολοκλήρων αμνοεριφίων, εκτός της επιτρεπόμενης χρονικής περιόδου, κατά παράβαση του Αρθρ. 21§4, της παραπάνω Υπ. Απόφασης, για μη ανάρτηση πινακίδας επισήμανσης βοείου κρέατος κατά παράβαση του Αρθρ. 16§1, της ιδίας, παραπάνω, Υπ. Απόφασης 91354/17 και, τέλος, για έκθεση προς πώληση αποψυγμένων προϊόντων κρέατος τα οποία δεν φέρουν τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης απόψυξης κατά παράβαση του Αρθρ. 21§3, της ιδίας Υπ. Απόφασης.