ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 907/14-05-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

ΜΠΟΥΡΑ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΜΠ. ΓΥΝ. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 94, ΑΘΗΝΑ,

διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την Yπηρεσία μας την 8/05/2015, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν πινακίδες με τις τιμές στα ρούχα στην βιτρίνα του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 2 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.