ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 912/18-05-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1500 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση

Δ. ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ Κ. ΚΡΙΝΟΣ Ο.Ε. – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, υποκ. Σταδίου 10 – Αθήνα,

διότι, ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας την 7/5/2015, διαπιστώθηκε: α) έλλειψη τιμών στα σάντουιτς που βρέθηκαν να πωλούνται στη βιτρίνα του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 2 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., β) έλλειψη αναγραφής καταψυγμένων για τα σφολιατοειδή τα οποία βρέθηκαν στον καταψύκτη του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 § 1β των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.