ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 939/21-03-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χίλια ευρώ) στην επιχείρηση

ΜILTON ABD – MA ΤΣΙΓΑΡΑ ΨΙΛΙΚΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ, Αχαρνών 89, Αθήνα,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 15-03-2016, διαπιστώθηκε ότι πωλούσε το προϊόν «Μπισκότα Μιράντα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ» ως μεμονωμένο προϊόν, ενώ ανέγραφε στη συσκευασία: «ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ», κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν.4177/13, σε συνδυασμό με το άρθρο 98 § 7 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.