Με την υπ’ αριθμ. E.M. 940/13-07-2018 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00€) στην επιχείρηση ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. με έδρα στο Περιστέρι, στην οδό Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 136, με Α.Φ.Μ. 101086326 της Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιάσύμφωνα με το άρθρο 50§9Β της με αρ. 91354 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/ 30.8.2017) για παράβαση της §1Α του ιδίου άρθρου διότι το δείγμα ΜΠΛΟΥΖΑ ΑΓΟΡΙ L@M TS 1497 ΜΠΛΕΝο 10 ΚΕ 0434044 και BC 5202576503649 το οποίο λήφθηκε από το υποκατάστημα στα Σπάτα, στη θέση Γυαλού χαρακτηρίζεται ως ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ από τηΒ’ Χημική Υπηρεσία Αθηνών ως προς τις ενδείξεις της συσκευασίας του διότι: «Δε συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. 91354 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/30.8.2017) για την επισήμανση των μη εδώδιμων προϊόντων, Κεφάλαιο 5 άρθρο 50§1Α, καθώς δεν υπάρχει επί του προϊόντος η υποχρεωτική ένδειξη της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, (ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση, υποχρεωτική ένδειξη της ταχυδρομικής διεύθυνσης) του εισαγωγέα ή του υπεύθυνου διάθεσης του προϊόντος στην Ελληνική αγορά.»