ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 942/22-05-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση LINK LIFEA.E. “CITYBISTRO” – ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΣΤΟΑ ΣΠ. ΜΗΛΙΟΥ & ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ, διότι, ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας την 13/5/2015, διαπιστώθηκε μη αναγραφή «κατεψυγμένο» στον τιμοκατάλογο της επιχείρησης για τα προϊόντα α) ψωμί και β) ψάρι μυλοκόπι, τα οποία βρέθηκαν στην κατάψυξη της επιχείρησης.

Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 91 § 4β των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.