Με την υπ’ αρ. 943/4-02-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) στην επιχείρηση «ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κ. ΛΥΜΠΕΡΗ», με διακριτικό τίτλο «Kritomeli» που εδρεύει στην οδό Μητρ. Ηλείας Αντωνίου 21 στο Αιγάλεω,για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 26-01-2021 σε κατάστημα λιανικής πώλησης που διατηρεί η επιχείρηση «ΜΙΧΑΗΛ  ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ Ε.Ε.» επί της οδού Καραολή & Δημητρίου 16Β-18 στον Πειραιά, διαπιστώθηκε η πώληση χύμα μελιού από δοχείο 25 κιλών με κάνουλα ροής κατά παράβαση του άρθρου 23 παρ. 1 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017). Το ως άνω προϊόν σύμφωνα με το υπ’ αρ. 614/9-12-2020 Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής το κατάστημα προμηθεύτηκε από την επιχείρηση «ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κ. ΛΥΜΠΕΡΗ» και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο τιμολόγιο το δοχείο είναι ιδιοκτησίας της επιχείρησης «ΑΓΓΕΛΙΚΉ Κ. ΛΥΜΠΕΡΗ» και παραμένει στην κατοχή του λιανοπωλητή για το διάστημα που διαρκεί η συνεργασία.