Με την αρ. πρωτ. 2961/15-12-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 3.000 € (τριών χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση  επιχείρηση ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ – ΖΑΧ/ΚΗ,  28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2- Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 05-12-2017 διαπιστώθηκε:

  1. Έλλειψη πινακίδας τιμής για τα προϊόντα «σάντουιτς» «σοκολατάκια κεράσματα» κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ., για την οποία  σε εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 4A του ιδίου άρθρου προβλέπεται συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000€,
  2. Ότι για καθαρό βάρος τούρτας 1.030 γρ. πωλούνταν σε χάρτινη βάση βάρους 120 γρ. υπερβαίνοντας το ανώτατο όριο κατά 30 γρ. κατά παράβαση του άρθρου 8 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 § 7 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. για την οποία σε εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 8Β του ιδίου άρθρου προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 500€. €, 
  3. Το κουτί που χρησιμοποιείται ως περιέκτης ειδών ζαχαροπλαστικής Νο 8 ζύγιζε 90 γρ. δηλ. 10 γρ. πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος κατά παράβαση του άρθρου 8 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 § 6 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. για την οποία σε εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 8Β του ιδίου άρθρου προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 500€.