ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 968/27-05-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση

ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-INTERNET, Yποκ/μα: Μαρ. Κοτοπούλη 3, Αθήνα, ΤΚ:10431,

διότι, κατά την διάρκεια αγορανομικού ελέγχου που διενεργήθηκε στις 15-05-2015 διαπιστώθηκε έλλειψη ειδικού εντύπου «Φύλλου Διαμαρτυρίας» από την επιχείρηση, κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 96 § 1 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.