Με την με αριθ. 975/14-02-2019 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (€ 1.000,00) στην εταιρεία ELVIN L ELEZI (αρτοζαχαροπλαστείο) για παράβαση των διατάξεων της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε από κλιμάκιο της Υπηρεσίας στο ανωτέρω αρτοζαχαροπλαστείο στο Ν. Ηράκλειο στις 06-02-2019, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις (τιμή, ονομασία προιόντος, ποιότητα, σύνθεση) στο σημείο που εκτίθονταν προς πώληση μη προσυσκευασμένο προιόν, κατά παράβαση του άρθρου 1§1 των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4Α της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.