Με την υπ’ αριθμ.11959/30-9-2013 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτύξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.» με έδρα την Κυψέλη Αίγινας για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 19-09-2013 στο υποκατάστημα της εταιρείας που βρίσκεται επί της Ακτής Θεμιστοκλέους 278, στον Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι στις ενδεικτικές πινακίδες τιμών δώδεκα (12) ειδών στα οποία διενεργούνταν προωθητικές ενέργειες δεν απεικονιζόταν η τιμή ανά μονάδας μέτρησης μετά την προωθητική ενέργεια κατά παράβαση του άρθρου 98 παρ. 4 της Υ.Α. Α2-861/22-08-2013.