Με την υπ’ αρ. 9847/04-10-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ στην επιχείρηση «ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ» με έδρα στην Ύδρα, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 26/09/2017 στην ανωτέρω επιχείρηση διαπιστώθηκε ότι δεν αναγραφόταν στον τιμοκατάλογο 1) η ένδειξη «κατεψυγμένο» για το είδος «πατάτες» που βρέθηκαν στον καταψύκτη της επιχείρησης και  2) η ειδικότερη ονομασία του είδους με την οποία προσφέρεται στο εμπόριο (ετικέτα) και ο όγκος του περιεχομένου κάθε προσυσκευασίας σε ml για τον εμφιαλωμένο οίνο, κατά παράβαση των άρθρων 71 παρ. 3β και 71 παρ. 3ε της Υ.Α. 91354 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).