Με την αρ. πρωτ. 3575/10-12-2013 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Ανατολικής Αττικής επεβλήθη, πρόστιμο 10.000 € στo πρατήριο υγρών καυσίμων «ΝΤΕΝΕΒΑ ΝΑΤΑΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που βρίσκεται στα Καλύβια Αττικής στη θέση ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΤΖΕΦΕΡΗ ΣΑΜΑΡΘΙ, διότι κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας στις 27/11/2013 το πρατήριο δεν έφερε πινακίδα «Α.Π.» (Ανεξάρτητο Πρατήριο ) κατά παράβαση του άρθρου 4 § 1 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 115 παρ. 1.1.2 της Υ.Α. Α2-861/13