Με την υπ’ αριθμ. 863/28-04-2016 απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο εξακοσίων (600) ευρώ στην επιχείρηση «ΦΩΤΟΥΛΑ ΡΙΖΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που εδρεύει επί της Ακτής Σαλαμινομάχων 36 στα Παλούκια Σαλαμίνας για τους κάτωθι λόγους:

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 21/04/2016 στο κρεοπωλείο της παραπάνω επιχείρησης, που βρίσκεται επί της Ακτής Σαλαμινομάχων 36 στα Παλούκια Σαλαμίνας, διαπιστώθηκε ότι στο σημείο πώλησης του Βόειου Κρέατος δεν υπήρχε ετικέτα με τις προβλεπόμενες ενδείξεις, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 19 της Υ.Α. Α2-718/2014.