Σύμφωνα με το υπ.αρ.1810/28-4-22 έγγραφο, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ (1000€) στην επιχείρηση «ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ –ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ-25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 4
Νέα Σμύρνη”, βάσει του άρθρου 37 παρ 5  της  αριθ. 91354/24-08-2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/ 30-8-17)  σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (Α΄ 240), διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας στις 19-04-2022, στο ανωτέρω κατάστημα διαπιστώθηκε ότι για το κατεψυγμένο προϊόν «ΧΤΑΠΟΔΙ ΠΛΟΚΑΜΙ Τ3 ΚΤΨ» με τιμή κιλού 24,90€, που διατίθετο σε προσυσκευασμένη μορφή (με επίπαγο) σε μεταβλητά βάρη, η τιμή  πώλησης ανά συσκευασία  αφορούσε το μικτό βάρος (με επίπαγο) ενώ η τιμή χρέωσης για τον καταναλωτή έπρεπε να γίνεται  στο καθαρό στραγγισμένο βάρος. Συγκεκριμένα, για το προϊόν «ΧΤΑΠΟΔΙ ΠΛΟΚΑΜΙ Τ3 ΚΤΨ » με τιμή κιλού 24,90€,  καθαρού βάρους 0,595Kg και βάρους με επίπαγο 0,700Kg , η τιμή πώλησης που ανέγραφε η συσκευασία ήταν 17,55€ (χρέωση με επίπαγο) αντί της ορθής 14,82€ (χρέωση σε καθαρό στραγγισμένο βάρος).Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση του άρθρου 37, παράγραφος 4.Α. της αριθ. 91354/24-08-2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.», όπως ισχύει.