Με την υπ’ αρ. 1808/13-04-2023 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000 €) ευρώ στην επιχείρηση super market «ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε» με έδρα Κυψέλη Αίγινας για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις 07/04/2023 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται στην Γ.Γεννηματά 47 στην Τερψιθέα Γλυφάδας , διαπιστώθηκε i) κομμένος κιμάς έτοιμος προς διάθεση, κατά παράβαση του άρθρου 20§2, και, ii) το κατάστημα ήταν εμβαδού μεγαλύτερου των 300τ.μ. και δεν διέθετε τοποθετημένο ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης τιμών (price checker)  ώστε ο καταναλωτής να ενημερώνεται για τις τιμές προτού φτάσει στο ταμείο, κατά παράβαση του άρθρου 2§6 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.