[άρθρο 24 & 4 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 4671/17-06-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικά πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) σύμφωνα με το άρθρο 1 §4γ και άρθρο 14  της Υ.Α. Α2-861/13 (Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.) στην επιχείρηση Ι. & Γ. ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ Ο.Ε., Ιερά Οδό 107, Αθήνα, διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 04/06/2014 στο υποκατάστημα της εταιρείας SPARE SERVICE AE στην Ελευσίνα Αττικής, διαπιστώθηκε ότι δύο κωδικοί λιπαντικών ήταν χωρίς ενδείξεις στα Ελληνικά . Συγκεκριμένα βρέθηκαν: ο κωδικός CASTROL MAGNETIC 5W – 40 – C3   και ο κωδικός CASTROL EDGE 5W – 30 . Δεσμεύτηκαν προσωρινά , σύμφωνα με το άρθρο 70 της Υ.Α. Α2-861/2013 (Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.).