Με την υπ’ αρ. 3838/12-4-18 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβάλλουμε  πρόστιμο ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ(750 €), βάσει του άρθρου 4 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 6Β ΤΗΣ ΚΥΑ 45231/17/ΦΕΚ 1445/ΤΕΥΧΟΣ Β/27-4-2017/ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 65 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4446/2016(Α’ 240) και σε συνδυασμό με τη ΚΥΑ 86437/3-8-17/ΦΕΚ 2881/Β/21-8-17, στην επιχείρηση «THINK COFFEE-ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ» επειδή στις 27/03/2018 αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας διενήργησαν έλεγχο στην ανωτέρω επιχείρηση όπου και διαπίστωσαν ότι, κατά την ημέρα του ελέγχου η ανωτέρω επιχείρηση διέθετε POS σε λειτουργία το οποίο προμηθεύτηκε στις 14/08/2017 αντί για τις 27/07/2017 που προβλέπει η ανωτέρω ΚΥΑ.