Με την υπ’ αριθμ. EM-128/06-02-2019 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1000,00 €) στην επιχείρηση MILLER DISTRIBUTORS LIMITED – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΙΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ με Α.Φ.Μ. 997338821 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και έδρα επί του 2ου χιλ. της Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Κορωπί σύμφωνα με το άρθρο 50§9Β της με αρ. 91354 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/ 30.8.2017)για παράβαση της §1Β & §1ΣΤ του ιδίου άρθρου, διότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε σε κατάστημα στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, βρέθηκαν στα ράφια του καταστήματος:

  1. Το προϊόν Babywipes «Sweeps-The Natural Wipe2go» και
  2. Το προϊόν«Electric Circuitry Maze Challenge – GADGET SHOP SCIENCE»

τα οποία δεν είχαν, ούτε στην πινακίδα πώλησης, ούτε επί της συσκευασίας, την ονομασία πώλησης του προϊόντος, αλλά ούτε και τις οδηγίες χρήσης ή/ και συναρμολόγησης (ανάλογα με το προϊόν) στην ελληνική γλώσσα.