Με την αρ. πρωτ. ΕΜ – 1547 / 16.11.2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη,  πρόστιμο  οκτώ χιλιάδων ευρώ ( 8.000 € ) στην επιχείρηση πρατήριο υγρών καυσίμων «ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ FUELSΜΟΝ. ΙΚΕ» που βρίσκεται  στην  Ραφήνα Αττικής , στο 24ο χλμ. της  Λεωφ. Μαραθώνος , με Α.Φ.Μ. 800850217 και Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, διότι κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας στις 31 / 10 / 2018 , ημέρα Τετάρτη βρέθηκαν οι φάκελοι τεκμηρίωσης των αντλιών (δύο τύποι: BOISPRIME 5004Pκαι BOISPRIME 5003P ) να είναι ελλιπείς και να μην περιέχουν τρόπο εμφάνισης μη μηδενιζόμενων αθροιστών και κατάλογο κωδικών ταυτοποίησης του λογισμικού κατά παράβαση του άρθρου 86  παρ . 1 περιπτώσεις Δ και Ε της  Υ.Α. 91354 (ΦΕΚ 2983 / Β΄/ 30.08.2017 ) ( Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. )