Με την υπ’ αριθμ. 800/15-05-2015 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) στην επιχείρηση εστίασης «ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΣΑΪΤΗΣ» με δ.τ. “PORTOFINO” που εδρεύει στην παραλία Ύδρας.

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 06-05-2015 στην ανωτέρω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν αναρτήσει τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο στην εξωτερική όψη της κύριας εισόδου του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 90 παρ. 2 της Υ.Α. Α2-718/2014.