Με την υπ’ αριθμ. 794/13-05-2015 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) στην επιχείρηση «ΝΙΟΥ ΜΑΡΚΕΤ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΠΕ» που εδρεύει στο Γαλατά Τροιζηνίας.

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 30-04-2015 σε υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης στον Πόρο, διαπιστώθηκε μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις σε δύο προϊόντα, κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 2 της Υ.Α. Α2-718/2014.