Το Τμήμα Εμπορίου Νοτίου τομέα Αθηνών, σύμφωνα με την υπ.αρ.284/26-01-2021 απόφαση, επιβάλλει πρόστιμο συνολικής αξίας ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ (1.000 ΕΥΡΩ) στην επιχείρηση «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ» βάσει των άρθρων 1 παρ.4Β και 20 παρ.7ΣΤ του ΦΕΚ 2983/Β/30-8-17 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/13, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της υπηρεσίας στις 19/01/2021 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 296 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, διαπιστώθηκε ότι την ημέρα του ελέγχου:

  1. Στη μηχανή του κιμά βρέθηκε υπόλειμμα 200γρ για το προϊόν Λάπα νεαρού μόσχου Ολλ. νωπή με τιμή κιλού 6,40€ (παράβαση άρθρου 20 παρ.6 ΔΙΕΠΠΥ)
  2. Για το προϊόν GILLETTE FUSION 5 αφρός ξυρίσματος 1+1 ΔΩΡΟ δεν υπήρχε στο ράφι αναρτημένη πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις (τιμής είδους και ποιοτικών χαρακτηριστικών) (παράβαση άρθρου 1 παρ.2 ΔΙΕΠΠΥ)