Με την υπ’ αριθμ. 1695/01-09-2016 απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ στην επιχείρηση «ΡΑΜΠΙΑΣ Γ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» που εδρεύει στην Ύδρα για τους κάτωθι λόγους:

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 24/08/2016 στο κατάστημα της εν λόγω επιχείρησης που βρίσκεται στην Ύδρα, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις στο προϊόν «κόκκινες πιπεριές», κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 2 της Υ.Α. Α2-718/2014