Με την υπ’ αριθμ. 308/27-02-2015 απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000), σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 98 της Υ.Α. Α2-718/2014, στην επιχείρηση «ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ»,  διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 19/02/2015 στην παραπάνω επιχείρηση στο Γαλατά Τροιζηνίας, διαπιστώθηκε ότι πωλούνταν μεμονωμένα προϊόντα αναψυκτικού, τα οποία είχαν προμηθευτεί ως πολυσυσκευασία κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 98  παρ. 7 της Υ.Α. Α2-718/2014.