Με την υπ’ αριθ. 4954/12-03-2015 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000,00), σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. 14β της υπ’ αριθ. Α2 – 718 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2090/τ.Β΄/31-07-2014), στην εταιρεία ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.με έδρα στην Λ. Σπάτων 81 – 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ, διότι σε έλεγχο για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α΄/08-08-2013), που διενεργήθηκε στις 02-03-2015 από την Υπηρεσία μας, στο υποκατάστημα της εταιρείας στη Λ. Κύμης & Σκουφά – Τ.Κ. 141 22 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, διαπιστώθηκε διαφορά τιμής χρέωσης στο ταμείο από την τιμή που αναγραφόταν στην πινακίδα στο ράφι σε προϊόν «ΦΑΓΗΤΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΣΤ».

Η αναγραφή διαφορετικής τιμής στην πινακίδα από την τιμή χρέωσης στο ταμείο, καθιστά την πινακίδα ανακριβή και παραπλανητική για τον καταναλωτή, συνεπώς συνιστά παράβαση που τιμωρείται διοικητικά με το άρθρο 22 του Ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με το Άρθρο 2 παρ. 14β της υπ’ αριθ. Α2 – 718 Υ.Α. με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000,00).