ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την υπ’ αριθ. 18290/29-08-16-2016 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 123 παρ. 5 της υπ’αριθ. Α2-718 Υ.Α. ‘Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προιόντων και Παροχής Υπηρεσιών’ στο πρατήριο υγρών καυσίμων Ι. ΚΑΡΑΜΠΑΓΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στην οδό Βυζαντίου 90 στην Ν. Ιωνία, διότι κατα την διενέργεια δειγματοληψίας καυσίμου δεν παραδόθηκε το δείγμα βυτιοφόρου που σχηματίζεται σύμφωνα με το άρθρο 120 των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. και αντιστοιχεί στην ποσότητα του καυσίμου που δειγματίστηκε κατα παράβαση του άρθρου 123 παρ. 1 της Υ.Α. Α2-718.