Με την υπ’ αριθμ. E.M. 383/21-4-2015 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1000,00 €) συνολικά στην επιχείρηση με την επωνυμία «Γ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ» στην οδό ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ & ΤΑΤΟΙΟΥ, ΘΕΣΗ ΚΑΖΑΡΜΑ γιατί κατά τη δειγματοληψία που διενεργήθηκε στην ανωτέρω επιχείρηση στις 17-11-2014, διαπιστώθηκε ότι τα δείγματα:

Α) ΠΕΛΕΤΣ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 15kg TECHNOPELLET (Αρ. πρωτ. δειγμ. 8/2014/17-11-2014)
Β) ΠΕΛΕΤΣ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 15kg HOLZPELLETS (Αρ. πρωτ. δειγμ. 9/2014/17-11-2014)
είναι ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ως προς την επισήμανση διότι στο δείγμα Α δεν αναγράφεται επί της συσκευασίας η πηγή και ο τόπος παραγωγής ενώ στο δείγμα Β δεν αναγράφεται επί της συσκευασίας ο τόπος παραγωγής, κατά παράβαση του άρθρου 133 §1 της Υ.Α Α2-718/14 (ΦΕΚ 2090/Β΄/ 31.7.2014).