Με την υπ’ αριθ. 23352/02-01-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000,00), στην εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για παράβαση των διατάξεων  της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της οδού Γ. Αβέρωφ 36 & Μακελαράκη στη Ν. Ιωνία στις 20-12-2017, διαπιστώθηκε απαίτηση ή είσπραξη υψηλότερης τιμής χρέωσης στο ταμείο από αυτή που αναγραφόταν στις πινακίδες στο σημείο έκθεσης ενός προιόντος, κατά παράβαση του άρθρου 2§9  των  κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., όπου τιμωρείται διοικητικά το άρθρο 2 παρ. 14γ της με αριθ. 91354/2017 Υ.Α. σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του Ν. 4177/13 λόγω περίπτωσης υποτροπής.